Định hướng phát triển


Tạo dựng "Nhân hòa" trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành; lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Coi trí tuệ, sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị đặc biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp. Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. 

Phương châm hoạt động: "hoàn thiện trên từng bước tiến"

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn hoàn thiện nhân cách, tác phong nghề nghiệp để ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng. Với Chúng tôi, lợi ích và sự an toàn của khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao động được quan tâm; lợi ích của cổ đông được chú trọng; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.

* Đối với đối tác: Cam kết thỏa mãn tối đa các nhu cầu về lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Địa Nam có chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý có tính cạnh tranh cao. 

* Đối với nhân viên: Chúng tôi quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, có chính sách đãi ngộ - đào tạo hợp lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

* Đối với cổ đông: Đảm bảo kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả và minh bạch bằng chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý, hợp pháp, duy trì mức cổ tức cao hằng năm và xác nhận phần lợi nhuận giữ lại cho phép Địa Nam mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào những dự án mới, tạo cho Địa Nam có mức tăng trưởng cao và bền vững.

* Đối với cộng đông: Chúng tôi cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Ngân sách nhà nước, chăm lo công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng. 

Định hướng phát triển

Xây dựng Địa Nam trở thành một Công ty phát triển vững mạnh, đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả và có sức cạnh tranh lớn - lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu và động lực chủ yếu cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Phấn đấu trở thành Công ty chuyên biệt về bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống các Sàn giao dịch bất động sản trên khắp cả nước.

Hợp tác và tăng cường xúc tiến đầu tư, liên doanh, liên kết; lựa chọn hình thức và lĩnh vực đầu tư phù hợp; tìm kiếm các đối tác tiềm năng vườn ra thị trường quốc tế.

Không ngừng phát triển, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể nhân viên Công ty nhằm xây dựng một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, chuyên nghiệp, tạo sự tin tưởng và hài lòng với tất cả Khách hàng & Đối tác.

Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty; tham gia và huy động vốn thông qua các thị trường tiềm năng. 

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tài chính và phi tài chính thông qua các Hợp đồng hợp tác hoặc tài trợ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA NAM